• Πόσο βαθιά μπαίνουν οι βελόνες?

Εξαρτάται από το αποτέλεσμα που επιδιώκεται και από την ανατομική θέση του σώματος. Δηλαδή εάν εισάγουμε βελόνα στον γλουτιαίο μύ, για να έχουμε θεραπευτικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από την βελόνα που θα εισχωρήσει στο πρόσωπο.