• Ο χρόνος δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων είναι μεγαλύτερος από των συμβατικών φαρμάκων?

Η επιτυχία του ομοιοπαθητικού φαρμάκου εξαρτάται κυρίαρχα από την καταλληλότητα της επιλογής του. Εάν επιλεγεί το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο στην συγκεκριμένη περίπτωση τότε το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι απίστευτα σύντομο και συγκριτικά το συμβατικό φάρμακο θεωρείται αργό. Όμως το θεραπευτικό αποτέλεσμα εμφανίζεται πιο αργά όταν ο οργανισμός είναι πολύ εξασθενημένος. Τότε ο εξασθενημένος οργανισμός σταθεροποιείται και δεν χειροτερεύει άλλο.