• Μπορούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τα συμβατικά φάρμακα ?

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δρούν καλύτερα χωρίς την παρέμβαση άλλου χημικού φαρμάκου. Όμως μπορούν να δράσουν εξίσου καλά μαζί με άλλα συμβατικά φάρμακα εκτός των εξαιρέσεων που είναι η αντιβίωση και η κορτιζόνη. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός θα κρίνει πότε πρέπει να γίνει ταυτόχρονη φαρμακευτική χρήση.